Uso de Assembly Inline desde programas escritos en lenguajes de alto nivel como C/C++

cfunctest.c: https://github.com/Adastra-thw/ExploitSerie/blob/master/cfunctest.c
globaltest.c: https://github.com/Adastra-thw/ExploitSerie/blob/master/globaltest.c
regtest1.c: https://github.com/Adastra-thw/ExploitSerie/blob/master/regtest1.c
regtest2.c: https://github.com/Adastra-thw/ExploitSerie/blob/master/regtest2.c
changedRegisters.c: https://github.com/Adastra-thw/ExploitSerie/blob/master/changedRegisters.c
jmpTest.c: https://github.com/Adastra-thw/ExploitSerie/blob/master/jmpTest.c

Repositorio GIT de la serie:
https://github.com/Adastra-thw/ExploitSerie.git


Make a Donation Button