Uso de mechanize para interactuar con aplicaciones web de forma programatica.

editInputHidden.py: https://github.com/Adastra-thw/pyHacks/blob/master/editInputHidden.py
mechanizeCookieJar.py: https://github.com/Adastra-thw/pyHacks/blob/master/mechanizeCookieJar.py
ProxySupportExamples.py: https://github.com/Adastra-thw/pyHacks/blob/master/ProxySupportExamples.py

Repositorio GIT de la serie:
https://github.com/Adastra-thw/pyHacks.git


Make a Donation Button